พัทลุง 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย นายพัฒนา ทองคำ นางนวพร จตุรพัฒนานันท์ และนางมนภัสสร์ มากจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ โรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ และโรงเรียนวัดปากสระ

ศริราณี พรหมบังเกิด