สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสื่อมัลติมิเดีย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการวางแผนในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ (VTR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุม TEPE Online สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6886413111428869/?d=n