ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” จาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของดังกล่าวฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 ระดับชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 1,000 คน ที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสฯ

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6886593738077473/?d=n