สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พานิชอัตรา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมกันให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีอนาคตที่สดใสต่อไป