สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กลาออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมในการค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กลาออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2