สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ Coding,STEM,IoT และ AI ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพปชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ Coding,STEM,IoT และ AI ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมี 3 หน่วยงานร่วมเปิดศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด