สพม.พงภกรน ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ ในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

+++++วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ จำเป็น แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อพิจารณา ความสำคัญ จำเป็น ของโครงการที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้แทน กตปน. ผู้แทนเครือข่ายสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม  ณ ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง   เรวดี…ภาพ / ข่าว