สพม.พงภกรน ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

+++++วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2565  นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์  ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดี โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ราย  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 1 ราย คือ สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต  เรวดี…ภาพ / ข่าว