ผอ.สพป.ขก.2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯและมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมหน่วยงานอื่น และได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด้วย ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น