สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบครูผู้ช่วย พบว่าการจัดเตรียมห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ   คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบในการแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ความรู้ความสามารถทั่วไป และวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ จากการตรวจสนามสอบได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณโดยรอบอาคาร ห้องสอบ และทำความสะอาดพื้นห้อง ราวบันไดทางขึ้น-ลง ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา และนายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำตรวจความเรียบร้อยของห้องสอบ พบว่าการจัดเตรียมห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย