สพม.สงขลา สตูล”การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) “

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ ถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live ของ สพม.สงขลา สตูล พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรประจำศูนย์สอบอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ