สพม.เชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.เชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สังกัด สพม.แพร่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี โดยมี นายถนอม อินกัน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ นายมานพ ดีมี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.แพร่ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ สพม.เชียงใหม่ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ:กลุ่ม DLICT สพม.เชียงใหม่