นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ ตรวจสนามสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อรับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสอบ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ ตรวจสนามสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อรับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 พร้อมได้เน้นย้ำ กำชับ ให้ดำเนินการตามคู่มือปฎิบัติการสอบ และใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)