สนามสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดพัทลุง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำโดย นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สนามสอบจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ จำนวน 939 คน ขาดสอบ จำนวน 86 คน และการดำเนินการจัดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ