สอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.64 สนามสอบจังหวัดชุมพร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.00 น. (วันแรกของการสอบ) ณ สนามสอบโรงเรียนอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ในฐานะประธานหน่วยสอบภาค ก  และภาค ข  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564  ของจังหวัดชุมพร ได้ชี้แจง และกำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทุกขั้นตอนเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยจังหวัดมีสนามสอบจำนวน 1 สนามสอบมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,444 คน 61 ห้องสอบ พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่