จังหวัดพังงาสอบครูผู้ช่วยเข้มภายใต้สถานการณ์โควิด 19

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ภายใต้การนำของนายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนางฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการสอบพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

+++++ในวันแรกของการสอบจังหวัดพังงา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาสอบตั้งแต่เข้าตรู่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  สำหรับการสอบในครั้งนี้ จังหวัดพังงาดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน ๓๕ สาขาวิชา มีผู้เข้าสอบในวันแรกทั้งสิ้น ๔๙๗ คน ขาดสอบ จำนวน ๙๑ คน โดยมีมาตรการอย่างเข้มในการควบคุม การดำเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันเหตุกรณีการทุจริต ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่น่าชื่นชม ที่มีผู้เข้าสอบ 1 คน มีความพิการทางสายตาเดินทางมาสอบ เพื่อสานฝันให้กับตัวเองในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการดูแลและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

+++++นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด  โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคารสอบและห้องสอบ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่สบายตัวแบบเฉียบพลัน  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที

+++++และในวันนี้  นายวัลลพ  สงวนนาม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ พร้อมทั้ง สอบถาม รับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรคต่างๆในการดำเนินการสอบ ซึ่งจังหวัดพังงาได้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด