ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานสนามสอบฯประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และตรวจเยี่ยมสนามสอบ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 07.30 น. นายประวิทย์  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ให้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และมอบหมายให้นายนิมิตร  ฤทธิไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ชี้แจงและเน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับการสอบ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ,นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ทั้ง  4  สนามสอบ  คือ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ, สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ,สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา และสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ตามลำดับ โดยการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด