คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละสนามสอบ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางสุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกสนามสอบให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้ลงพื้นที่ประจำในแต่ละสนามสอบเพื่อตรวจและคัดกรองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ มีกำหนดการสอบจำนวน ๒ วัน คือในวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกำหนด