สพป.ภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น.นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผอ.สพป. ภูเก็ต และคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564ตามคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผอ.สพป. ภูเก็ต และรอง ผอ.สพป. ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)