จังหวัดเชียงใหม่ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนหอพระ

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 พร้อมด้วย ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และคณะกรรมการทุกฝ่าย ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมทั้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6

ภาพ:กลุ่ม DLICT สพม.เชียงใหม่