สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯสนามสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เป็นวันที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 สนามสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เป็นวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประธานการจัดสอบภาค ก และภาค ข จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมให้กำลังแก่ผู้เข้าสอบ และดูแลการจัดการสอบภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสนามสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เป็นสนามสอบในวิชาเอกปฐมวัย เอกภาษาจีนและเอกประถมศึกษา