สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์สอบ สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี 1 เป็นประธานกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564  ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 มีทั้งสิ้นจำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  สนามสอบโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และสนามสอบโรงเรียนแสนสุข  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (covid – 19)  อย่างเคร่งครัด