ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

คณะกรรมการดำเนินการฯ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบครูผู้ช่วย จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการดำเนินการฯ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ กรรมการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแต่ละสนามสอบได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการประจำสนามสอบแต่ละสนาม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมสนามสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย