สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565  นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพท. และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาค ก และภาค ข.  โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับผิดชอบการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 9 วิชาเอก ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ โสตทัศนศึกษา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส เคมี จิตวิทยาคลินิกและสุขศึกษา ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 776 คน 39 ห้องสอบ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2