สพป.ภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผอ.สพป. ภูเก็ต และคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต