พิจิตรสอบครูผู้ช่วยเสร็จสิ้นอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปลอดภัยทั้ง 2 สนาม

6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและปลอดภัย โดยได้ส่งมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดำเนินการตรวจให้คะแนนต่อไป ทั้งสนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง