ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.3นำคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สนามที่ 2 (รร.บางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”)

สนามสอบครูผู้ช่วยสุพรรณบุรี สนามที่ 2 ราบรื่นเรียบร้อย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประธานกรรมการสนามสอบครูผู้ช่วยจ.สุพรรณบุรี สนามที่ 2 รร.บางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”กล่าวถึงความเรียบร้อยการสอบครูผู้ช่วยสนามสอบนี้ว่า “จัดสนามสอบ 3 อาคาร ห้องสอบ 35 ห้อง ผู้มีสิทธิ์สอบ 858 คนวิชาที่สอบ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,วิทยาศาสตร์,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เคมี,คอมพิวเตอร์) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สอบภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์,ทักษะภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สอบภาค ข.วิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน,มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนและวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การสอบทั้ง 2 วันปฏิบัติตามประกาศการสอบของจ.สุพรรณบุรี และปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเข้มงวด ซึ่งผลการดำเนินงานทุกด้านมีความเรียบร้อย ทั้งนี้ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกรรมการจัดสอบจ.สุพรรณบุรี และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตาม และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง