สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.15 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนในการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้น ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกันปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับบุคลากรที่ โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ+38