นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ผลการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติตนให้มีคุณลักษณะ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติตนให้มีคุณลักษณะ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1