สนามสอบจังหวัดชุมพร สอบครูผู้ช่วยฯ วันที่2 ภาค ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ในฐานะประธานสนามสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 โดยได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทุกขั้นตอนเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบรรยากาศการสอบวันที่ 2 (ภาค ข) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  เป็นไปอย่างคึกคัก และดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งในเรื่องนี้หน่วยสอบจังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยผ่านจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันการทุจริตโดยผ่านเครื่องสแกนและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านจุดยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าสอบโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและได้บันทึกภาพเคลื่อนไหว- ภาพนิ่ง ผู้เข้าสอบทุกคน ก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่งสนามสอบของจังหวัดชุมพร มีจำนวน 1 สนามสอบ จำนวน 32 วิชาเอก จำนวน 61 ห้องสอบ  ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  1,444 คน  มีผู้เข้าสอบ จำนวน 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10 ผู้ขาดสอบ จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90