สพม.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมี หัวหน้าสนามสอบ,ตัวแทนศูนย์สอบ,ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ,กรรมการกลาง และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ