สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต”เขตสุจริต”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต รวมทั้งได้แจ้งข้อราชการต่างๆให้รับทราบเพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ในการนี้ ได้ขอบคุณบุคลากรของสำนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-