ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 09.00 น.) นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยมี นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล