ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสิมวังใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET NT และ RT ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสิมวังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)