สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา

7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ ผอ.โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม เป็นกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ และวัดหนองหลุม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี