สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อติดตามการจัดสอบและมาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขัน รวมทั้งผู้เข้าสอบแข่งขัน โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ได้กำหนดจัดสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมทั้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 2,197 คน ขาดสอบ จำนวน 376 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 1,821 คน

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6902846973118816/?d=n