ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และครูในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายศักดิ์ชัย บุญภิละ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยังลง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ได้พบปะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และครูในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด