รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยนางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก นางสาวอภิรดา สุขอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสิทธิพล ลีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2