สพป.ภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโดยนางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต