สพป.ชลบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ดารณี  กีรติปกรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ นางศุภวรรณ  จันทราเขต  ศึกษานิเเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ ท่านสุภาพร  เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)  เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา อาหารและนม  ให้กับนักเรียน  โดยมีนางสาวศุทธินี สุขอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) ให้การต้อนรับ