สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำหลักการโครงการจิตอาสาพระราชทานมาใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจิตอาสา เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ณ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด