สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับ สพป.สระแก้ว เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4