สพม.ลปลพ ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัดลำพูน