สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำหรับครู

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำหรับครู เพื่อจะได้มีหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ที่เชื่อมโยงกับประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับครู (Performance Agreement :PA) โดยมี นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2