สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการการติดตามขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. ระยะที่ ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการพาน้องกลับมาเรียน ในการติดตามขับเคลื่อนนโยบายเร่งเด่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุฒิลานนท์) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยมี  นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวใยการกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑