สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

>>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3