สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางวรรณา  วรศักดิ์  นางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร  และนายวีรกรณ์  ศรีธัญรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1  ที่เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ณ  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก  โรงเรียนบ้านทด  โรงเรียนบ้านโคกลาน  และโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี