รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธียกเสาเอกสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รร.บ้านเขาตาอิ๋น

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธียกเสาเอกสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Capability Project/ENCAP) คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง