สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรม CSR (มอบทุนการศึกษา ๔๐ ทุน และอุปกรณ์การเรียน)

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรม CSR (มอบทุนการศึกษา ๔๐ ทุน และอุปกรณ์การเรียน) ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๗ สถาบันพระปกเกล้า จำนวน ๘๐ คน ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง