เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดโครงการอบรมทักษะการคิดพิชิตภาษาไทย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะการคิดพิชิตภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้แก่ข้าราชการครูเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง